FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय संचालन भएकाे सुचना

यही मिति २०७५।२।१ गते देखी यस नारायण नगर पालीकाका सम्पूर्ण काम काजहरु वडाबाटै हुने कुरा सम्वन्धीत सबैमा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।