FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

व्यत्तिगत घटना दर्ता,सामाजिक सुरक्षा तथा गुनासो सुनुवाई दर्ता गर्न दर्ता शिविर सञ्चालनको लागी सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि सूचना

व्यत्तिगत  घटना दर्ता,सामाजिक सुरक्षा तथा गुनासो सुनुवाई दर्ता गर्न दर्ता शिविर सञ्चालनको लागी सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि सूचना

दोस्रो पटक पाता खरिदको सुचना

EDF को सम्वन्धी सुचना २०७७।०७।२१

पशु शाखाकाे शिलकोटेसन पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना २०७७।०७।१२