FAQs Complain Problems

News and Notices

तालिम तथा गाेष्ठीमा सहभागीका लागी जानकारी सम्वन्धमा

                                                                                                                        बिषयः जानकारी सम्बन्धमा ।
महोदय,

तालिम तथा गाेष्ठीमा सहभागीका लागी जानकारी सम्वन्धमा

                                                                                                                        बिषयः जानकारी सम्बन्धमा ।
महोदय,

तालिम तथा गाेष्ठीमा सहभागीका लागी जानकारी सम्वन्धमा

                                                                                                                        बिषयः जानकारी सम्बन्धमा ।
महोदय,

वडा कार्यालय संचालन भएकाे सुचना

यही मिति २०७५।२।१ गते देखी यस नारायण नगर पालीकाका सम्पूर्ण काम काजहरु वडाबाटै हुने कुरा सम्वन्धीत सबैमा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।

Pages